Lisovna plastů

Zvládáme vše od návrhu po realizaci. Dokážeme navrhnout koncept, vyvinout prototyp i finální produkt. Díky vlastní lisovně plastů, nástrojárně, laboratoři a vývojovému týmu jsme plně schopni celý proces výroby zvládnout sami pod jednou střechou.

Lisovna plastů

Vývoj produktu

Konceptu, prototypu, finálního produktu

V rámci realizace zakázek pro naše zákazníky nabízíme služby spojené s vývojem produktu. Kromě CAD systémů Catia V5, Solidworks 2017 a NX disponujeme řadou zkušeností v oblasti konstrukce plastových dílů, výrobou prototypů technologií 3D tisku a odléváním dílů do silikonových forem, výrobou plastových dílů z hliníkových forem a samozřejmě následnou validací/testováním prototypů, jejíž výsledky zohledňujeme v další konstrukční fázi projektu. Významné validační testy, které v naší laboratoři provádíme jsou testy klimatických změn, slunečního záření a hořlavosti.

Doporučujeme ještě před započetím výroby prototypů ověřit klíčové parametry výrobku výpočty a simulacemi, jejichž výsledky a poznatky z nich získané se opravdu vyplatí. Dle rozsahu zakázek zapojujeme do spolupráce i renomované partnery v oboru, jejichž kvalitu máme ověřenou dlouhodobou spoluprací.

Snažíme se vždy vyvinout produkt, který je především funkční, ale také technologicky vyrobitelný a ekonomicky výhodný.

Konstrukce a výroba nástrojů

Nově vybudovaná nástrojárna

Provádíme posouzení vyrobitelnosti plastových dílů, návrh optimálního výrobního postupu/procesu a následně konstrukce vstřikovací formy nebo různých druhů měřících a kontrolních přípravků.

Konstrukci forem i jejich výrobu koncipujeme tak, aby byla zabezpečena především bezproblémová funkce formy v sériové výrobě, vysoká životnost a jednoduchá údržba. To vše při dodržení stanovených termínů a ceny.

Máme zkušenosti s konstrukcí různých druhů vstřikovacích forem pro plastové díly určených jak pro technické tak i dekorativní využití.

Pro tyto činnosti používáme CAD software Catia V5, Solidworks 2017, ZW3D. Jsme schopní zpracovávat i data z CAD software NX. Při složitějších aplikacích simulujeme a analyzujeme tečení, pro předběžné odhalení rizik a přesnější určení koncepce formy.

Vstřikování plastů

Více než 30 vstřikovacích lisů engel

Výroba plastových dílů probíhá na nejmodernějších vstřikovacích strojích značky ENGEL. Jejich uzavírací síla se pohybuje v rozmezí od 50 do 3200 tun. Stroje jsou osazeny lineárními roboty, některé šestiosými. Tyto zajišťují nejen odebírání dílů, ale i další operace (odstranění vtokový zbytků, opálení přetoků). Optimální manipulaci a temperaci dílů umožňují dopravníkové pásy. Granulát je skladován v nerezových a textilních silech, jeho doprava a sušení je centrálně řízeno.

Díky nejmodernějším technologiím jsme schopni zajistit kvalitní stabilní proces, a tím plnit vysoké požadavky zákazníků.

Jsme schopni vyrábět široké portfolio dílů. A to dílů o hmotnosti několik gramů, až po díly, jejichž hmotnost činí 10–15 kg. Vyrábíme díly pohledové i nepohledové, díly do interiéru vozidel (prahy, sloupky, části střední konzole, komponenty pro cockpit, díly ze zavazadlového prostoru) a rovněž díly pro exteriér vozidel (díly na přední a zadní nárazník nebo na spoilery pátých dveří).

Disponujeme technologií dvoukomponentního vstřikování i technologií vyfukování dusíkem.

Montáž sestav

kompletace plastových dílů
a podpůrné činnosti

Za použití sofistikovaných montážních přípravků provádíme montáže komplikovaných celků.

U montáží je zavedena automatizovaná kontrola všech komponent, které do sestavy vstupují. To vše je řízeno informačním systémem, který kromě tohoto umožňuje také sběr dat z výroby, následné vyhodnocení efektivity, produktivity a zmetkovitosti.

Kromě kompletace celků zajišťujeme další služby, jako je svařování, laserové práce, opěňování dílů (alernativa dvoukomponentního vstřikování) a tamponový potisk. Pro některé výrobky zajišťujeme externě lakování.

Mám zájem o službu

Kontrola kvality

ISO 9001, ISO/TS 16949, CCC, ISO 14001

Automotive klade vysoké požadavky na kvalitu, stabilní proces, certifikace a další. Na vše jsme připraveni. Velký důraz klademe na důsledné provádění mezioperačních kontrol, vyhodnocení stability procesu a včasnou detekci rizika vzniku vady. Disponujeme laboratoří, která nám umožňuje realizovat celou řadu měření a testů ve vlastní režii. Jedná se především o 3D měřicí zařízení ZEISS ACCURA II 10, které umožňuje kontrolu parametrů a požadavků zákazníka. Laboratoř je dále vybavena celou řadou dalších zařízení:

  • klimakomorou pro simulaci klimatických změn,
  • komorou pro Xenotest,
  • spalovací komorou pro provádění testů hořlavosti,
  • spektrofotometrem,
  • analyzátorem vlhkosti,
  • zařízením pro stanovení indexu taveniny,
  • koloristickou skříní SpectraLight, leskoměrem Multi gloss 268.

Máme správně a efektivně nastavený systém managementu jakosti a současně zavádíme do procesu výroby požadavky automobilových norem.

Vlastníme certifikáty ISO 9001, ISO/TS 16949, CCC, ISO 14001.

Expedice

Nové logistické centrum

Disponujeme novým logistickým centrem, které zaujímá plochu více jak 6000 m2, což přináší více než 10 000 paletových míst a umožňuje efektivní zajištění logistických procesů. Poloautomaticky řízené systémové vozíky umožňují zaskladňování až do výšky 11 m, rychlost vozíků mezi regály dosahuje až 8 km/h.

Kapacitní možnosti logistického centra umožňují odbavení až 4 kamionů najednou, při čemž se rychlost odbavení jednoho kamionu pohybuje v rozmezí 30–45 minut.

Denně centrum odbaví 40–50 kamionů.

Mám zájem o službu